درباره زیست هوم

درباره ما

About us

ارزش های ما در احترام، حفاظت و احساس مسئولیت نسبت به طبیعت نهفته است، منابع طبیعی ما باید حفظ، نگهداری و مراقبت شوند تا بتوانند برای ما و همچنین نسل های آینده .ما الهام بخش باشند

ما متعهد هستیم که یک برند پایدار باشیم. ما خود را موظف می‌دانیم که به خلوص موادی که در قطعات خود استفاده می‌کنیم احترام بگذاریم و به آنها اهمیتی بدهیم که شایسته آنهاست و محصولاتی بسازیم که در طول نسل‌ها با نگهداری و تعمیر قابل بهره برداری باشند. ایران در صنعت چوب قرن‌ها سابقه دارد، ما به این سنت احترام می‌گذاریم و آن را با فناوری‌های پیشرفته ترکیب می‌کنیم، همیشه سعی می‌کنیم مبلمانی با ارزش هنری و عملکردی سطح بالا تولید کنیم و نسل‌های گذشته ی خود را با نسل‌های آینده مرتبط .سازیم

هر اثری که در مجموعه زیست ساخته میشود نشان دهنده ادای احترام به موادی است که استفاده می کنیم. این تعهد به احترام نشان‌دهنده ارزش مجموعه ما است و به ما امکان می‌دهد از کیفیت قطعات خود اطمینان حاصل کنیم، و به ما اعتماد به نفس می‌دهد تا .آنها را به‌عنوان «ساخت ایران» با تمایزی که شایسته آن است علامت‌گذاری کنیم

طراحــــی و تولیـــــدی در زمـــــینه مبلمــــــان و معماری

ما تلاش می کنیم تا از طبیعت به عنوان یک منبع زنده و ارزشمند الهام بگیریم. اون فوق العاده ترین مواد را در اختیار ما قرار می دهد.

ما سعی در تقلید از طبیعت نداریم چرا که انسان میتواند اثری را خلق کند که در طبیعت یافت نمیشود اما نگاه ما در خلق آثار همواره بر طبیعت بوده است. چوب یک دارایی فرهنگی و یکی از قدیمی ترین مواد مورد استفاده و پردازش دست بشر است. منحصر به فرد بودن رنگ و بافت آن هر قطعه را منحصر به فرد می کند. هر حلقه ای که در چوب وجود دارد نشان دهنده بخشی از تاریخ حیات در دل کیهان میباشد. و این ویژگی چوب را دارای یک شخصیت منحصر به فرد میکندکه ما آن را به عنوان ویژگی اصلی مبلمان خود انتخاب می کنیم و آن را خالص و نمایان میسازیم. این خصوصیت محصولات زیست را غیر قابل تکرار و منحصر به فرد میسازد.

برای ما شفافیت در مورد منشا چوب هایی که در محصولات خود به کار میبریم یک موضوع کلیدی در ساخت محصولات است.

طراحــــی و تولیـــــدی در زمـــــینه مبلمــــــان و معماری
اهداف زیست

گروه تولیدی زیست با حفظ احترام به طبیعت و بـهره گــیری از چــوب هـایی که در گــذشتـه درصـد زیـادی از آنــها غیر قابل مـصرف بوده ومــتاسفانه خـــرد و یا ســوزانده مــیشـدند در تـــولیدات خــــود، در تـــــــلاش اســــــت تـا قـــــدمـی کــــــــوچـک بـــــرای حـــفظ مـــحیط زیـــــست بــــردارد.

اهداف زیست هوم

گروه زیست همواره در تلاش بوده است تا با به کار گیری مولفه های زیبایی شناسانه طبیعی در محصولات خود ادراک زیبایی شناختی مخاطبان خود را بهبود بخشد. آرزوی ما اینست تا روزی تمام مردم نسبت به هنر شـــناخت پــیدا کرده و بــرای آن ارزش قائل باشند و در این مــسیر از هیــچ تــلاشی دریــغ نــخواهیم کـــرد.